1993

Löstije Leedcher un em Hätze Sunnesching, et Dreijesteen fiert met üch zesamme Fastelovend en Kölle am Rhing
Prinz
Bauer
Jungfrau Artur Tybussek